Skip to main content

Βιβλιογραφία

Η Στυμφαλία Βιβλιοθήκη επιμελείται τόσο της καταγραφής της υπάρχουσας βιβλιογραφίας για τη Στυμφαλία, όσο και της καταγραφής οποιουδήποτε άλλου έργου της τέχνης και της επιστήμης που αναδεικνύει την ιστορία της Στυμφαλίας ανά τους αιώνες. Προσέτι θα προβεί, όπου είναι δυνατόν, στην επανέκδοση των σημαντικότερων βιβλίων ή   και στην έκδοση αντιγράφων άλλων μορφών της τέχνης και της επιστήμης, που αφορούν την Στυμφαλία ή είναι έργα σπουδαίων Στυμφαλίων ανδρών.

 

Βιβλιογραφία Στυμφαλίας

Μυθολογία-Ιστορία-Αρχαιολογία

Σταύρου Σπύρος: "Η θρησκευτική δοξασία των αρχαίων Στυμφάλιων", ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΖΩΗ, (Απρίλιος - Μάιος 1982, σελ. 7-11).

Μιχόπουλος Σπύρος: "Λέων της Νεμέας - Στυμφαλίδες Όρνιθες. Οι δύο "Κορινθιακοί" άθλοι του Ηρακλή στην εργογραφία του Λυσίππου". Ίδρυμα Κορινθιακών Μελε­τών, ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α' Παγκορινθιακού Συνεδρίου, (Αθήνα 1999, σελ. 195-207).

Σταύρου Σπύρος: "Από την ορεινή Κορινθία. Μια Ιστορική αναδρομή (Στυμφαλία)", ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΖΩΗ, (Ιούλιος - Δεκέμβριος 1978, σελ. 33-35).

Καραμήτσος Κων/νος: Η εύανδρος Καστανιά (Αθήνα 1997).

Αδελφότης Λαυκιωτών: Λαύκα Στυμφαλίας (Αθήνα 1979).

Μπουγιούκος Τάκης: Στυμφαλία, Η κοιλάδα της μοναξιάς και της γαλήνης, (Αθήνα 1980)

Δεβερτζής Γ.: Η μάχη της Στυμφαλίας, (Κόρινθος 1986).

Σπυρόπουλος Σπύρος: "Γράμμα - μαρτυρία Τούρκου αγά σχετικό με την τακτοποίηση χρεών των κατοίκων του χωριού Ντούσια (Κεφαλάρι) προς αυτόν", ΔΕΛΗΟ του Ι.Κ.Μ., (τ. 4, σ. 28-33).

Σπυρόπουλος Σπύρος: "Διαθήκες, Ντούσια, 29 Ιανουαρίου 1810", ΔΕΛΤΙΟ του Ι.Κ.Μ., (τ. 5, σ. 43-53).

Βαρδουνιώτης Βαγγέλης: Πικρά - γλυκά μου χρόνια, (Αθήνα 1993).

Μιχόπουλος Σπύρος: "... έχοντας το νου μου καλά. Μια διαθήκη του 1804 από τη Λαύκα", ΑΙΠΥΤΟΣ, (τ. 1, σ. 17-19).

Γαλάνης Κων.: "Η Στυμφαλία", (Εν Άργει 1901).

Αλεξόπουλος Αν: Το Ψάρι Κορινθίας (το χωριό μου), (Αθήνα 1993).

Πέππας Ιωάννης: "Ο Πύργος και το αρχοντικό των Νοταράδων στη Δροσοπηγή (Μπάσι) ", ΑΙΠΥΤΟΣ, (τ. 6-7, σ. 156-160). Χρυσανθόπουλος Φ. (Φωτάκος): "Η επιδρομή του Ιμπραήμ στη Στυμφαλία και την Αλέα....", ΑΙΠΥΤΟΣ, (τ. 6-7, σ. 156-158).

Κελλάρης Κώστας: "Το δημοτικό Σχολείο Κλημεντίου κατά τον 19ο αιώνα", ΔΕΛΉΟ του Ι.Κ.Μ., (τ. 24, σ. 30-37).

Μιχόπουλος Σπύρος: "Πέντε τουρκικά έγγραφα από την Καστανιά", ΑΙΠΥΤΟΣ, (τ. 21-22, σ. 307-311).

Ορλάνδος Α.: "ΑνασκαφαίενΣτυμφάλω ". ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α.Ε., (Αθήνα 1926).

Ορλάνδος Α.: "Η Φράγκικη Εκκλησία της Στυμφαλίας", (Αθήναι 1957). Hector

Williams: "Έρευνες στην Αρχαία Στύμφαλο", ΑΙΠΥΤΟΣ, (τ. 2-3, σ. 95-97).

Hector Williams: "Οι ανασκαφές στην Αρχαία Στύμφαλο", ΑΙΠΥΤΟΣ (τ. 8-9, σ. 17-23).

Ζαχαράτου Σοφία: 'Συνοπτική έκθεση για τις ανασκαφές στην Αρχαία Στυμφαλία", ΑΙΠΥΤΟΣ, (τ. 8-9, σ. 24).

Campbell Sheila: "Οι ανασκαφές στο Φράγκικο Μοναστήρι του "Ζαρακά", ΑΙΠΥΤΟΣ, (τ. 8-9, σ. 25).

Λώλος Γιάννης: "Δημόσια Γη. Μια επιγραφική μαρτυρία", ΑΙΠΥΤΟΣ, (τ. 18-19, σ. 124-127).

Λώλος Γιάννης: Από τη Στυμφαλία στο Φενεό. Αρχαίοι δρόμοι και νεότερα μονοπάτια", ΑΙΠΥΤΟΣ, (τ. 21-22,' σ. 325-331).

 

Φιλολογία – Λαογραφία

Κωστόπουλος Φάνης:  "Στυμφάλιοι και άλλοι Αρκάδες στην "Κύρου Ανάβασιν", ΑΙΠΥΤΟΣ, (τ. 6-7, σ. 171-175).

Μιχόπουλος Σπύρος:  "Η Στυμφαλία λίμνη στις αρχαίες και τις νεότερες πηγές", ΑΙΠΥΤΟΣ, (τ. 8-9 , σ. 3-15).

Στέφος Αναστάσιος:  "Η Στυμφαλία στον (VI) έκτο Ολυμπιόνικο του Πινδάρου", ΑΙΠΥΤΟΣ, (τ. 10-12, σ.'ΐ11-115).

Λύρας Δημήτριος: "Ο Λατίνος ποιητής Τερέντιος και η Στυμφαλία", ΑΙΠΥΤΟΣ, (τ. 10-12, σ. 199-200).

Στέφος Αναστάσιος: "Το όρος Κυλλήνη στους ομηρικούς ύμνους", ΑΙΠΥΤΟΣ, (τ. 21-22, σ. 332-336).

"Αρραβώνες και γάμοι στη Λαύκα Κορινθίας", ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΖΩΗ, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 1980, σελ. 19-23.

Μιχόπουλος Σπύρος: "Παραδόσεις και θρύλοι της Στυμφαλίας", ΑΙΠΥΤΟΣ, (τ. 2-3, σ. 60-61).

Μιχόπουλος Σπύρος: "Η υδροκίνιση στις περιοχές Στυμφαλίας και Φενεού κατά την προ­βιομηχανική εποχή", ΔΕΛΤΙΟ του Ι.Κ.Μ. (τ. 25, σ. 59-77).

Λύρας Δημήτριος: "Οι εμποροπανηγύρεις Στυμφαλίας και Φενεού", ΑΙΠΥΤΟΣ. (τ. 18-19, σ. 139-145).

Πολυμέρου - Καμηλάκη Αικατερίνη: "Αη μου Γιώργη αφέντη μου και γριβοκαβαλλάρη. Ο Μάης και το φουσκοδέντρι στην Καστανιά", ΑΙΠΥΤΟΣ, (τ. 21-22, σ. 277-282).

Κακαράπης Τάκης: "Τα κεραμιδοκάμινα της Στυμφαλίας", ΑΙΠΥΤΟΣ. (τ. 21-22. σ. 316-319).

Λύρας Κώστας: "Τα κεραμιδοκάμινα του Φενεού". ΑΙΠΥΤΟΣ (τ. 21-26. σ. 320-321).

 

Οδοιπορικά – Ταξιδιωτικά

Μπουζιώτης Γιάννης: Οδοιπορικό στην ορεινή Κορινθία, (Αθήνα 1977).

Σταματόπουλος Γιώργος: "Το δακρυσμένο αυγό της επαρχίας", ΑΙΠΥΤΟΣ. (τ. 10-12, σ. 132-135).

Προβόπουλος Ηλίας: "Οι μύθοι δεν κατοικούν πια εδώ", ΑΙΠΥΤΟΣ, (τ. 16-17, σ. 12-16).

Σταματόπουλος Γιώργος, "Στο ναό της πολιάδος Αθηνάς στη Στυμφαλία", ΑΙΠΥΤΟΣ, (τ. 18-19, σ. 137-138).

Μιχόπουλος Σπύρος: "Στυμφαλία και Φενεός, η Κορινθιακή Αρκαδία", ΑΙΠΥΤΟΣ, (τ. 8-9, σ. 1-3).

 

Γεωλογικά - Περιβαλλοντικά – Οικολογικά

Αϊβαλιωτάκης Νικ.: Αι ορειναί λεκάναι Φενεού και Στυμφαλίας, Αρχείο Γεωργοοικονομικών Μελετών Α.Τ.Ε., (Αθήναι 1941).

Πετροχείλου Άννα:  "Βαραθρώδες Σπήλαιο  "Στυμφαλίας", Δροσοπηγής Κορινθίας", Α.Σ.Μ. 6541, ΑΙΠΥΤΟΣ, (τ. 2-3, σ. 47-51).

Τιγκαράκης Γ.: Έρευνα επί του ενεργειακού προβλήματος της Λίμνης Στυμφαλίας, (Αθήνα 1945).

Τιγκαράκης Γ.: Το Στυμφαλιακόν ζήτημα, (Αθήνα 1948).

Θηβαίου Γεωργία:   "Ένα Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Στυμφαλία", ΑΙΠΥΤΟΣ, (τ. 5, σ. 136-137).

Σπινθάκης Ευάγγελος - Παπακωνσταντίνου Κ.: "Οι Στυμφαλίδες Όρνιθες σήμερα", ΔΕΛΤΙΟ του Ι.Κ.Μ., (τ. 15, σ. 51-65 και τ. 16, σ. 39-42).

Καλλίρης Παναγιώτης: "Ηλίμνη Στυμφαλίας εκπέμπει SOS", ΔΕΛΤΙΟ του Ι.Κ.Μ. (τ. 23, σ. 78-80).

Σπινθάκης Ευάγγελος - Καλλίρης Παναγιώτης: "Το Στυμφαλιακό ζήτημα. Μία πρόταση για την αειφορική διαχείριση τον νερού", ΠΡΑΚΤΙΚΑ του Α' Παγκορινθιακού Συ­νεδρίου, του Ι.Κ.Μ., (Αθήνα 1999, σελ. 78-83).

Χιώτης Στάθης: "Η γεωλογία της Στυμφαλίας", ΑΙΠΥΤΟΣ, (τ. 21-22, σ. 342-344).

 

Δημογραφικά – Βιογραφικά

 Καρούλας Γεώργιος: "Η Κορινθία το 1907. Δήμοι Νεμέας, Στυμφαλίας και Φενεού", ΔΕΛΤΙΟ του Ι.Κ.Μ., (τ. 8, σ. 35-37).

Ανδρεάδης Ματθαίος: "Δήμος Στυμφαλίας", ΑΙΠΥΤΟΣ, (τ. 10-12, σ. 201-203).

Πούλος Ι.Χ.: "Ο Κορίνθιος οπλαρχηγός Παπανίκας", Πελοποννησιακά, (τ. Ε', Αθήναι 1962, σελ. 200-214).

Αποστολίδης Λάμπης: Παπανίκας, Ο Κορίνθιος Κληρικός Πολέμαρχος (Αθήναι 1975).

Παπακωνσταντίνου Κων.: Ομιλίαι - Κείμενα. Εκδόσεις Κορινθιακής Βιβλιοθήκης, (Αθή­ναι 1977).

Παυλίδης Μανώλης: "Ντίνος Λουμάνης", ΔΕΛΤΙΟ του Ι.Κ.Μ., (τ. 5, σ. 55-68).

Μιχόπουλος Σπύρος: Γεράσιμος Παπαδόπουλος, Επίσκοπος Αβύδου. ΑΙΠΥΤΟΣ, (τ. 6-7, σ. 165-171).

Μιχόπουλος Σπύρος, Ο αγιογράφος Γιώργος Κωστόπουλος, ΑΙΠΥΤΟΣ, (τ. 18 -19, σ. 146, 152).

Μουλόπουλος Δημήτριος, "Εγεννήθην εν Καστανέα...", ΑΙΠΥΤΟΣ, (τ. 21-22, σ. 283-286).

 

Βιβλιογραφίες - Περιοδικά – Εφημερίδες

 Μπουβής Άγγελος, ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, Εκδ. Ι.Κ.Μ., Εκδ. Κιάτο 1995 και συμπλήρωμα στο τ. 22 του Δελτίου του Ι.Κ.Μ.

ΑΙΠΥΤΟΣ, Περιοδικό της Στυμφαλίας και του Φενεού. Εκδότης Σπύρος Μιχόπουλος, τ. Επόπτης Δημοτικής εκπαίδευσης. Έτος Ιδρύσεως 1993.

Η ΛΑΥΚΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, Τριμηνιαία Εφημερίδα της "Αδελφότητος Λαυκιωτών" Κο­ρινθίας. Έτος Ιδρύσεως 1954.

ΤΑ ΜΠΑΣΙΩΤΙΚΑ, Περιοδικό του Συνδέσμου Μπασιωτών της Αθήνας.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ, Περιοδικό του Γυ­μνασίου και των Λυκειακών Τάξεων Καλλιάνων. Εκδ. ΚΑΤΑΓΡΑΜΜΑ, (Κιάτο 1998, σελ. 32).

Σημείωση: Πληροφορίες για την περιοχή της Στυμφαλ.ίας μπορεί να αναζητήσει ο ενδια­φερόμενος και στα παρακάτω έργα:

Αντωνίου Μηλιαράκη: Γεωγραφία Πολιτική Νέα και Αρχαία του νομού Αργολίδος και Κορινθίας. (Εν Αθήναις 1886).

Νίκου Παπαχατζή: Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις. Τόμος 4ος Αχαϊκά Αρκαδικά (Εκδοτική Αθηνών) Αθήνα 1976.

Ιωάννου Ε. Πέππα: Μεσαιωνικές Σελίδες της Κορινθίας και Μωρέως. Αθήναι.

Βασίλη Παναγιωτόπουλου: Πληθυσμός και Οικισμοί της Πελοποννήσου. 13ος -18ος Αιώ­νας. Εκδ. Ιστορικό Αρχαίο Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (Αθήνα 1987).

Κουτίβα Σταύρου: Ιστορία της Κορίνθου, Αθήνα 1966.

Φούγια Μεθοδίου: Ιστορία της Αποστολικής Εκκλησίας Κορίνθου, Αθήνα 1968 και πρό­σφατη έκδοση (1996) από τις εκδόσεις Λιβάνη.

Γριτσόπουλου Τάσου: Εκκλησιαστική Ιστορία και Χριστιανικά Μνημεία Κορινθίας, τ. Α', Ιστορία, Αθήνα 1973.

Κορδώση Μιχάλη: Συμβολή στην Ιστορία και Τοπογεωγραφία της περιοχής Κορίνθου στους Μέσους χρόνους. Διδακτορική διατριβή, Βιβλ. Καράβια, Αθήνα 1981.

 (Αριστείδης Ν. Δουλαβέρας Δ. Φ. Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων, περιοδικό ΑΙΠΥΤΟΣ, τ. 23-25, 2001).

  • Προβολές: 5415