Αναπαράσταση του Αδριάνειου Υδραγωγείου

Αναπαράσταση του Αδριάνειου Υδραγωγείου

Μια 3Δ ψηφιακή αναπαράσταση, με κίνηση, τμημάτων του Αδριάνειου Υδραγωγείου. Η αναπαράσταση βασίζεται σε φωτογραφίες, ιστορική έρευνα και

...

Στυμφαλία: Μια εικονική περιήγηση / Stymphalia: a virtual tour

Environment Museum of Stymphalia: 3D digital reconstructions, with animations, of homes, temples and public buildings of the ancient city of Stymphalos and of the Cistercian abbey of

...